Documente ale Centrului CDFFIT Oțelu Roșu

„Centrul de Documentare, Creaţie Foto&Film şi Activitate IT” a fost deschis în ziua de 7 iulie 2014 şi are ca scop perpetuarea tradiţiilor de cultură şi creaţie foto-cinematografică ale oraşului, precum şi pentru a avea în cadrul Liceului Bănăţean un focar de aplicare creativă a mijloacelor moderne ale audio-vizualului.

Filme Fotografii Documente

Emil Mateiaș

E-mail: emil.mateias (at) online.de
Tel: +4915208789799
Adresa: Am Kornfeld 19
38271 Baddeckenstedt, Germania

Centrul CDFFIT

E-mail: emil.mateias (at) online.de
Tel: +4915208789799
Adresa: Am Kornfeld 19
38271 Baddeckenstedt, Germania

Muzeul TIBERIU BOȘCAIU

Email: muzeulgeografieliteraratboscaiu@yahoo.com
Tel: 0255/530.383
Adresa: Liceul Bănățean Oțelu Roșu
Str. Republicii Nr. 10, Loc. Oţelu Roşu, CS

Cercul Foto ”LUMINĂ BUNĂ”

E-mail: gabriel.gaina (at) gmail.com
Tel: 0749 146.286
Oțelu Roșu, CS, România

Despărțământul ”ASTRA”

E-mail: liceulotelurosu (at) yahoo.com
Tel: 0255/530.383
Adresa: Liceul Bănățean Oțelu Roșu
Str. Republicii Nr. 10, Loc. Oţelu Roşu, CS
Emil Mateiaș, protocol de colaborare

Protocol

încheiat astăzi 20 iulie 2015 între:
Prof. Rozina Ghiorghioni, Peşedinta Comisiei Învăţământ şi Cultură din cadrul
Consiliului Local al oraşului Oţelu Roşu, directoarea Liceul Bănăţean;
Dipl.Ing. Emil Mateiaş, membru fondator al cineclubului "Oţelul Roşu";
Gabriel Găină, fondatorul şi conducătorul Cercului Foto "Lumină Bună" Oţelu Roşu;
Lucian Glass, preşedintele Ligii Asociaţiilor Româno-Germane din Germania (LARG).


În scopul păstrării şi perpetuării tradiţiilor de cultură şi creaţie foto-cinematografică a oraşului, precum şi pentru a avea în cadrul Liceului un focar de aplicare creativă a mijloacelor moderne ale audio-vizualului, se consituie

Centrul orăşenesc de Documentare, creaţie Foto-Film şi activitate IT

în cadrul Liceului Bănăţean Oţelu Roşu


Pentru oraşul Oţelu Roşu, Centrul contribuie la:

 • păstrarea arhivei fotografice şi a patrimoniului audio-cinematografic al oraşului;
 • realizarea de imagini foto&film cu aspectele urbanistice şi social-culturale ale oraşului.

Pentru Liceul Bănăţean Oţelu Roşu, Centrul contribuie la:

 • sprijinirea activtăţilor de educaţie civică şi de învăţământ a elevilor;
 • o mai bună cunoaştere a trecutului istoric şi a tradiţiilor etno-folclorice de pe Valea Bistrei;
 • activitatea de cultură cinematografică.

Pentru cinecluburile "Oţelul Roşu" (al Casei de Cultură) şi "Bănăţean"(al liceului Oţelu Roşu), Centrul contribuie la:

 • punerea la dispoziţie a aparaturii necesare filmărilor şi a montării electronice a filmelor;
 • păstrarea arhivei tehnice şi documentare a cinecluburilor oraşului;
 • sprijinirea şi încurajarea celor interesaţi, precum şi a elevilor, în domeniul creaţiei foto-film.

Cercul Foto "Lumină Bună", va asigura:

 • asistenţă tehnică IT şi de creaţie fotografică şi cinematografică în cadrul Centrului;
 • sprijin Asociaţiei Culturale Astra şi a activităţilor etno-folclorice de pe Valea Bistrei.

Liga Asociaţiilor Româno-Germane din Germania va asigura:

 • dotarea cu aparate de arhivă şi electronice performante;
 • contactul Centrului cu organizaţii asemănătoare din Centrul Europei;
 • contactul cu Uniunea Internaţională de Cinema (UNICA).

Activitatea Centrului se va desfăşura în conformitate cu un Regulament de Funcţionare acceptat de toţi partenerii. Inventarul Centrului intră în administrarea Liceului Bănăţean Oţelu Roşu.

Semnaturi


CDFFIT Oțelu Roșu, o inițiativă a lui Emil Mateiaș

Centrul de Documentare, Cultură Cinematografică şi creaţie Foto-Film „Oţelu Roşu”

este menit să asigure o legătură pragmatică între Liceul Bănăţean, Cineclubul „Oţelu Roşu”, Cercul Foto ”Lumină Bună” din Oţelu Roşu şi asociaţia Astra din zonă, precum şi o cooperare cu Asociaţia Naţională a Cinecluburilor din România (ANCR) şi Liga Asociaţiilor Româno-Germane din Germania (LARG), într-o iniţiativă de stimulare a creaţiei în domeniul fotografic, cinematografic şi mass-media, care să sprijine activităţile educaţional-culturale pe Valea Bistrei şi de interacţiune cu spaţiul european.

Regulament de funcționare

1. Centrul se compune din:

 • O cameră 7,30x4,60m cu cca.30 de locuri pe scaune;
 • Vitrine cu distnicţii obţinute de cineaştii amatori din Oţelu Roşu;
 • Un muzeu cu aparate vechi din domeniul foto-film;
 • Un computer performant şi programele necesare pentru montat filme şi prelucrat fotografii;
 • Un aparat universal: copiat, scanat, procesat;
 • Un televizor cu diagonala de 105cm cuplat la reţeaua de cablu a oraşului;
 • Aparat foto digital;
 • Videorecorder stereo;
 • Sistem special pentru digitalizarea filmelor video;
 • Aparate de proiecţie pe 8 şi 16 mm, funcţionale;
 • DVD-Player;
 • Un punct pentru transpunerea digitală, prin proiecţie, a filmelor de 16 şi 8 mm.
 • O expoziţie permanentă de fotografii;
 • Un panou cu fotografii de lucru.

Dotarea şi funcţionalitatea Centrului va fi actualizată după necesităţi.


2. Activităţi care se pot desfăşura în cadrul Centrului:

 • Ore de dirigenţie, întâlniri pe clase sau pe diferite teme;
 • Gale de filme;
 • Realizarea de filme şi Pregătitrea de expoziţii fotografice;
 • Activităţi educaţionale pentru adulţi;
 • Realizarea de PowerPoint-uri, FotoShow-uri pentru procesul de învăţământ;
 • Posibilitatea de a ajuta cadrele didactice în vederea susţinerii lucrărilor de grad sau a referatelor la diferite simpozioane.
 • Realizarea de Layout-uri pentru diferite tipărituri necesare liceului. Imprimanta existentă nu se va folosi la tipărirea în serie a materialelor didactice sau în alte scopuri.

3. Centrul va mai cuprinde:

 • Arhiva cu filmele realizate de cinecluburile „Oţelu Roşu”, „Lyceum”, Cravata Roşie” şi „Vatra Dacilor”. Arhiva mai cuprinde filme realizate de cineaştii amatori din Oţelu Roşu în parteneriat cu alte cinecluburi din judeţ, ţară sau străinătate;
 • Documente din activitatea cineamatorilor din oraş;
 • Arhiva digitală a fotografiilor uzinei şi oraşului aflate în diferite colecţii particulare;
 • Bibliografie de specialitate;
 • O pagină web cuplată la Internet care va populariza activitatea Centrului şi implicit a Liceului.

4. Coordonatorul principal şi echipa de coordonatori:

Centru va fi coordonat de Direcţiunea Liceului printr-un cadru didactic numit „coordonator principal” care are aptitudini în domeniu şi face acest lucru prin voluntariat.

      4.1 Coordonator principal: prof. Ion Cubin

      4.2 Grupele de specialitate sunt conduse de o echipă de coordonare astfel:

 • Creaţie de foto-film: Gabriel Găină;
 • Activităţi speciale IT: prof. Ion Cubin, Gabriel Găină;
 • Promovarea patrimoniului etno-folcloric de pe Valea Bistrei: prof. Ramona Bogdan;
 • Documentare, cultură cinematografică şi contacte internaţionale, Ing. Emil Mateiaş.

5. Accesul în centru:

 • Persoanele din echipa de coordonatori au acces singure sau însoţite, în incinta Centrului;
 • Accesul claselor de elevi sau a vizitatorilor se face numai însoţiți de un cadru didactic sau de un coordonator;
 • O cheie a Centrului posedă Direcţiunea Liceului, Coordonatorul principal şi Secretariatul;
 • Cheia de la secretariat poate fi preluată doar de unul din echipa de coordonatori, sub semnătură. În acest sens va exista un caiet special;
 • Având în vedere specificul activităţilor, accesul în Centru este admis coordonatorilor şi însoţitorilor săi şi în afara orelor de program. Acest lucru trebuie specificat cu exactitate în caietul de evidenţă a accesului în Centru.

6. Siguranța centrului:

 • De siguranţa Centrului se ocupă Direcţiunea în contextul siguranţei generale a Liceului;
 • Avându-se în vedere că Centrul este destul de izolat şi că acesta conţine multe valori, se va proceda la asigurare suplimentară a Centrului;
 • Este la latitudinea Liceului dacă va încheia şi o poliţă de asigurare pentru Centru.

7. Dotarea și sponsorizări:

 • Dotarea cu aparatură, prevăzută la punctul „1”, este asigurată prin donaţie de către asociaţiile AGRN şi LARG;
 • Dotarea mobilieră este asigurată de Liceul Bănăţean Oţelu Roşu.

8. Inventarul centrului:

 • Întregul inventar al Centrului este proprietatea Liceului Bănăţean Oţelu Roşu;
 • În cazul dizolvării Centrului, soarta inventarului o va decide direcţiunea Liceului.

Regulament CDFFIT Oțelu Roșu

CDFFIT Oțelu Roșu, o inițiativă a lui Emil Mateiaș

În vederea sprijinirii şi a popularizării activităţii

Centrului de Documentare, Foto & Film şi activitate IT, din localitatea Oţelu Roşu - România

Liga Asociaţiilor Româno-Germane din Germania (LARG);
Asociatia Jurnalistilor Romani de Pretutindeni-AJRP;
Radio TV Unirea “un radio pentru toţi românii”, Viena;
Redacţia “Zig-Zag de România” al postului de radio “Freies Radio Stuttgart”;
Agenţia de presă “Aşii Români” Nürnberg;
Asociaţia „DutschRO”, Olanda;
Asociaţia Germano-Română NIEDERSACHSEN;
Asociaţia Naţională a Cinecluburilor din România,

încheie azi 7 iulie 2014, la Oţelu Roşu un

Protocol de colaborare cu acest Centru,

şi care cuprinde:

 • o mai bună cunoaştere de către elevi a valorilor culturale europene;
 • popularizarea activităţilor etno-folclorice şi a patrimoniului cultural din zonă;
 • sprijinirea şi încurajarea elevilor şi a tinerilor din localitate în domeniul creaţiei foto-film;
 • asistenţă tehnică pentru creaţia fotografică şi cinematografică în cadrul Centrului;
 • colaborarea cu pagina web a Centrului;
 • sprijinirea organizării în cadrul Cercului a unei tabere anuale cu tineri din zonă;
 • asigurării contactului Centrului cu organizaţii asemănătoare din Centrul Europei;
 • asigurării contactului cu Uniunea Internaţională de Cinema (UNICA);
 • acţiuni de dotare cu aparate convenţionale şi electronice moderne.

Prin această colaborare, diaspora română din Centrul Europei, doreşte să-şi aducă un sprijin concret la un proiect care ar putea deveni un exemplu pentru sistemul de învăţământ din România.


Lucian Glass, Liga Asociaţiilor Româno-Germane din Germania:

Ioan Godja, Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni:

Emil Mateiaş, Asociaţia Germano-Română NIEDERSDACHSEN, iniţiator proiect:

Dumitru Burcă, Asociaţia Naţională a Cinecluburilor din România:

Rozina Ghiorghioni, Directoarea Liceului Bănăţean Oţelu Roşu:

Protocol privind desfăşurarea proiectului

"Patrimoniul cultural bănăţean conservat în creaţiile cineaştilor amatori".

desfăşurat în zilele de 18-19 iulie 2015
la Centrul orăşenesc de Documentare, creaţie Foto&Film şi activitate IT
din cadrul Liceului Bănăţean Oţelu Roşu.
Coordonator: Ing. Emil Mateiaş, fondator al cineclubului „Oţelul Roşu”.

            A mai participat:
            Prof. Rozina Ghiorghioni, Preşedinta Comisiei Învăţământ şi Cultură din cadrul Consiliului Local al
            oraşului Oţelu Roşu, directoarea Liceul Bănăţean;
            Prof. Ion Cubin, directorul Şcolii Generale dn Voislova, responsabil al Centrului.

Au participat foşti şi actuali cineamatori:
Conf.univ.dr. Lucian Ionică, director al studioului regional TVR Timişoara, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Cinecluburilor din România;
Tatiana Costinaş, Timişoara, membră a Comitetului Director al Asociaţiei Naţionale a Cinecluburilor din România;
Adrian Balbărău, Editor BanatTV Reşiţa, preşedintele cineclubului studenţesc Reşiţa, membru al Comitetului Director al Asociaţiei Naţionale a Cinecluburilor din România;
Dan Liuţ, realizator BanatTV Reşiţa, directorul Caseri de Cultură Bocşa;
Prof.jurist Eugen Babii, preşedintele cineclubului „LugojTEXT” Lugoj;
Ing. Vasile Moise, director general „Ambalajul Metalic S.A” Timişoara;
Ing. Nicolae Brădean, director tehnic „Ambalajul Metalic S.A” Timişoara;
Prof.univ.dr. Dumitru Jompan, colaborator al cineclubului „Oţelul Roşu” şi binecunoscut autor de volume privind tradiţiile corale şi etno-folclorice de pe Valea Bistrei.
Au mai participat invitaţi.

      S-au prezentat filme de arhivă care constituie un adevărat patrimoniu al evenimentelor socio-culturale şi etno-folclorice din anii ’60, ’70 şi ’80 din Banat.

      Paralel cu aceasta, s-au purtat discuţii concrete atât privind continuarea activităţii de cineamatorism în regiune cât şi în ceea ce priveşte metode moderne de educaţie prin folosirea mijloacelor audio-vizuale. În acest sens s-au prezentat exemple (film şi albume fotografice) din activitatea cineclubului “Bănăţean” al liceului din Oţelu Roşu.

      Doamna Rozina Ghiorghioni şi domnul Ion Cubin au informat despre scopul şi activitatea CENTRULUI.

      De asemenea s-a făcut o informare şi s-au purtat discuţii privind participarea delegaţiei României la Festivalul Uniunii Internaţionale de Cinema UNICA - 2015 de la St. Petersburg (unde va participa Emil Mateiaş) şi stadiul actual al pregătirii Festivalului UNICA 2016 la Suceava, România.

Emil Mateiaș, simpozion la centrul CDFFIT Oțelu Roșu

În ziua de 19 iulie, delegaţia din Timişoara a vizitat centrul oraşului precum şi zona unde cândva se întindea Uzina „Oţelul Roşu”. Cu acest prilej li s-a prezentat filmul „200 de ani uzina OŢELUL ROŞU”.

Faptul că această întâlnire s-a desfăşurat la Oţelu Roşu este o recunoaştere a tradiţiei de 55 de ani a cineamatorismului în localitate. Paralel cu aceasta, delegaţii au luat la cunoştinţă cu regret că Ing. Nicolae Negruţiu, preşedintele Cineclubului „Oţelul Roşu” a refuzat invitaţia de a participa la acaeastă întâlnire.


Ing. Emil Mateiaş
Fondator al cineclubului „Oţelul Roşu”
Vicepreşedinte pentru probleme internaţionale al Asociaţiei Naţionale a Cinecluburilor din România

Semnatura Emil Mateiaș